Home > Despre Arval > Compliance

Compliance

Conformitate (Compliance)

Ce înseamnă pentru noi:

  • Respectarea tuturor regulamentelor financiare: prevederile legale și de reglementare, standardele profesionale și etice, directivele Consiliului de Administrație, instrucțiunile emise de procedurile Grupului de Administrare Generală
  • Protejarea intereselor clienților și reputației Grupului

Etică Profesională

Ne asigurăm că aplicăm un cod de conduită responsabilă în toate aspectele activității noastre, un cod bazat pe viziune și pe valorile puternice ale grupului nostru și împărtășite de fiecare din entitățile Arval și din angajații acesteia. Aceste valori și viziunea ne îndrumă și ne definesc reputația și cultura noastră corporativă. În plus ajută la consolidarea mărcii Arval în rândul clienților, furnizorilor și tuturor partenerilor săi. Fiind o societate internațională în continuă expansiune, Arval trebuie să continue să consolideze relațiile sale cu părțile interesate la cele mai înalte standarde de calitate. Relațiile durabile bazate pe încredere reciprocă sunt întemeiate pe sinceritate, integritate, respect față de ceilalți și luarea de decizii corecte și informate la fiecare nivel și în toate circumstanțele. Reputația noastră se întemeiază în principal pe calitatea și pe integritatea angajaților noștri. Valorile noastre corporative (Respect, Reactiviate, Creativitatea, Ambiție și Angajament) se reflectă în munca noastră și trebuie să ne purtăm într-un mod exemplar. Codul de Conduită Arval stabilește regulile fundamentale de conduită aplicabile în firma noastră. Codul nostru de conduită are ca scop să ofere fiecărui angajat un ghid pentru o mai bună înțelegere a responsabilităților pe care le avem pentru a lua decizii corecte la locul de muncă. În același timp este un punct de referință care să ne ghideze acțiunile, să ne motiveze alegerile și să dea viață valorilor noastre.

Denunțare (Whistleblowing)

Suntem mândri de abordarea responsabilă pe care o avem in domeniul nostru de activitate și de onestitatea și integritatea de care dau dovadă angajații noștri. Stabilim standarde înalte pentru a asigura că suntem o societate pe care ne putem baza. Dacă Angajații noștri sau Părțile Terțe externe vor să raporteze o posibilă încălcare a standardelor interne, regulamentelor legale sau codului nostru de conduită o pot face. Aceasta se poate face folosind formularul online de mai jos sau prin trimiterea unui email sau unei scrisori la următoarele adrese:

E-mail: compliance@arval.com

Adresa poștală: Personal/Confidențial

Permanent Control & Compliance Director

22 Rue des 2 Gares

92564 Rueil-Malmaison

FRANȚA

Garantăm confidențialitatea informațiilor în conformitate cu regulamentele legale și cu instrucțiunile interne privind denunțarea. Vă puteți exprima anonim îngrijorările, însă nu vom putea să vă adresăm întrebări suplimentare despre circumstanțele și faptele care necesită explicații suplimentare. Toate notificările vor fi investigate în profunzime și cu discreție. Orice încălcări dovedite vor fi tratate în conformitate cu politica disciplinară internă și/sau cu ordinele de reglementare/legale. 

Faceți click aici pentru accesarea Formularului Declarație online