Home > Ifrs16 Un Standard Care Afecteaza Contractele de Leasing

IFRS16: un standard care afectează contractele de leasing

IFRS16: un standard care afectează contractele de leasing

Company News
Sâmbătă, Iulie 15, 2017

Standardul IFRS 16 privind contractele de leasing, publicat pe 13 ianuarie 2016, se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2019,  aflandu-se în acest moment in proces de adoptare de către Uniunea Europeană.

Începând din 1 ianuarie 2019, contractele de leasing vor fi afectate de un nou standard de contabilitate, cunoscut sub numele de IFRS16.

Acest nou standard evaluează toate angajamentele de leasing (financiar sau operational) ca o conferire a dreptului de folosinta asupra tuturor bunurilor închiriate (cu excepția celor care sunt de valoare mică sau care sunt închiriate pe o perioadă egală sau mai mică de 12 luni) în schimbul unor plăți ulterioare (așa numita Datorie de leasing). Drepturile de folosinta și Datoria de leasing va fi înregistrată în bilanțul locatarilor care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, indiferent de tipul contractului de leasing, financiar sau operational.

 

Astfel standardul actual, IAS17, va fi înlocuit cu IFRS16. Care este motivul acestei schimbări?  

 

Noul standard înglobează ideea utilizării controlate a proprietății închiriate de către locatar și înregistrează în contabilitate drepturile de folosinta a proprietății închiriate (Active) și obligațiile plăților de închiriere (Pasive). ”Elaboratorii standardelor erau îngrijorați că analiștii financiari nu aveau o vizibilitate suficientă asupra activelor închiriate, în special asupra proprietăților importante precum avioane și clădiri.” explică Fabrice Bertolle, Directorul Departamentului de Contabilitate și Raportare Consolidata al Grupului Arval.

 

CARE ESTE IMPACTUL ASUPRA CLIENȚILOR?

Primul efect va fi recunoașterea drepturilor de folosinta și a unei datorii de leasing în bilanțul locatarului.  De asemenea, în contul de profit și pierdere al locatarului trebuie să apară amortizarea drepturilor de folosinta și dobânda aplicată datoriei de leasing. Aceasta înseamnă că în loc de o plată de leasing conform IAS17, costul contractelor de leasing va fi recunoscut de acum încolo conform IFRS16 printr-o amortizare lineara și o dobândă degresivă în timp.

Un alt efect va fi că noul standard va avea un impact pozitiv asupra indicatorului financiar EBITDA (Profit Înainte de Dobânzi, Taxe, Depreciere și Amortizare).  Într-adevăr, noua metodă de contabilitate, care presupune inregistrarea unei amortizari și dobânzi în loc de cheltuieli generale curente, va îmbunătăți mecanic acest indicator financiar”. În final, costurile vor fi aceleași pe durata contractelor, însă înregistrarea acestora va fi diferită în timp din cauza scăderii progresive a cheltuielilor cu dobânzile. Pe lângă această ”neplăcere” contabilă, trebuie precizat că toate beneficiile din operațiuni de leasing pe termen lung vor rămâne”, subliniază  Fabrice Bertolle- Directorul Departamentului de Contabilitate și Raportare Consolidata al Grupului Arval.

 

CINE ESTE IMPACTAT?

În general, doar societățile listate sau nelistate dar care au ales IFRS (Standarde Internaționale de Raportare Financiară) pentru contabilitatea consolidată (inclusiv a filialelor acestora) vor fi afectate de aceste noi standarde. De asemenea și în mod excepțional anumite state au optat pentru aplicarea referinței IFRS asupra contabilității locale (in Romania, entitatile care sunt obligate sa raporteze local sub IFRS sunt institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, societățile de asigurare și reasigurare, societatile de brokeraj precum si companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti).

 

Termenul planificat

 

Calendarul planificat este precis cu două date de reținut. Standardul IFRS16 va deveni obligatoriu începând de la 1 ianuarie 2019. Însă, anumiți locatari care folosesc standardele IFRS15 (”Venituri din contracte cu clienți”) vor putea anticipa și alege să aplice IFRS16 de la 1 ianuarie 2018.

În final, deoarece trebuie încă aprobat de către Uniunea Europeană, noul standard necesită integrare și o pregătire avansată pentru consecințele acestui nou management al contractelor de leasing. Mai exact, aceasta include o obligație pentru societăți de a efectua un studiu privind ansamblul contractelor de leasing și impactul ulterior al acestora.

Read more of our English resource materials written for you by Arval’s experts:

White Paper: "IFRS16 - Impact on Your Business"

A presentation below gives you an overview of the main keypoints