DATE CU CARACTER PERSONAL

INFORMAREA ARVAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră personale este importantă pentru Arval și pentru BNP Paribas Group1, care au adoptat principii solide în această privință, prin Carta privind protejarea datelor cu caracter personal, disponibilă la https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

Această Informare Arval privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă (conform definiției din Secțiunea 2) informații detaliate și transparente privind protecția datelor dumneavoastră personale de către Arval Service Lease Romania SRL (noi”).

Noi suntem responsabili, în calitate de controlor, cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale legate de activitatea noastră. Scopul Informarii Arval privind protecția datelor cu caracter personal este acela de a vă informa ce date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră, motivele pentru care utilizăm și distribuim aceste date, pentru ce perioadă le păstrăm, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita.

Mai multe informații pot fi furnizate când solicitați un produs sau serviciu.

În această Informare Arval privind protecția datelor cu caracter personal, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

 • Autovehicul(e): se referă la toate tipurile de autovehicule închiriate de Arval (de exemplu, mașini, motociclete, biciclete și scootere, fie acestea electrice sau nu)1
 • Autovehicule motorizate: se referă în mod specific la mașini și motociclete, termice și/sau electrice, cu excepția bicicletelor și scooterelor.

1. CE DATE PERSONALE CARE VĂ APARȚIN UTILIZĂM?

Noi colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale, însemnând orice informație care vă identifică sau permite identificarea dumneavoastră, în măsura în care sunt necesare pentru furnizarea produselor și serviciilor noastre, așa cum sunt produsele și serviciile de mobilitate (închiriere autovehicule pentru companii, administrarea parcului auto, închirierea de autovehicule către persoane particulare) și pentru a obține un standard ridicat al produselor, serviciilor și soluțiilor de mobilitate personalizate. Este posibil să vă contactăm pentru a vă informa privind drepturile dumneavoastră, dar si în caz de urgență sau în situații atipice: asistență, accident, evenimente neprevăzute privind autovehiculul (anomalii, disponibilitatea serviciului, rechemarea autovehiculului de producător din motive de siguranță, aspecte privind securitatea, etc.).

În funcție de categoria datelor și de tipul produselor, serviciilor sau soluțiilor de mobilitate pe care vi le oferim dumneavoastră sau companiei dumneavoastră, în mod direct sau indirect, am putea colecta diferite tipuri de date personale despre dumneavoastră, inclusiv:

 • Informații de identificare (de exemplu, nume complet, identitatea (de exemplu, date CI, informații pașaport, carnet de conducere, etc.), naționalitate, locul și data nașterii, sexul, fotografia, adresa IP);
 • Informații de contact (de exemplu, adresa poștală și adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • Situația familială și viața de familie (de exemplu, starea civilă, numărul și vârsta copiilor, locul rezidenței);
 • Informații economice, financiare și fiscale (de exemplu, numărul fiscal, venitul și alte compensații, valoarea activelor dumneavoastră); 
 • Informații privind educația și locul de muncă (de exemplu, nivelul educației, locul de muncă, numele angajatorului, locația acestuia);
 • Informații bancare și financiare (de exemplu, detalii cont bancar, profilul declarat de investitor, istoric credite, incidente de plată);
 • Date tranzacție (inclusiv numele complet al beneficiarului, adresa și detaliile acestuia, inclusiv comunicările și transferurile bancare ale tranzacției respective);
 


1 https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

 

 • Date privind contractul de închiriere a autovehiculului și a altor autovehicule asociate (de exemplu, numărul de identificare a clientului, numărul contractului, numărul de identificare a autovehiculului, numărul de înmatriculare a autovehiculului motorizat);
 • Date privind contractele de asigurare și cererile asociate (de exemplu, istoric cereri asigurare, inclusiv reparații și compensații plătite, evaluarea daunelor, rapoartele experților și evaluatorilor, identificarea victimelor și a vătămărilor);
 • Date referitoare la dumneavoastră, obiceiurile și preferințele dumneavoastră, ca de exemplu :
 • Date care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a produselor, serviciilor și soluțiilor de mobilitate;
 • Date care se referă la distribuția între utilizarea în scop profesional și în scop privat;
 • Date din interacțiunile cu noi: (de exemplu, sucursalele noastre, website-urile noastre de internet, aplicațiile, paginile noastre ale rețelelor sociale (date privind conectarea și urmărirea cum sunt cookie-urile, conectarea la servicii online, adresa IP), ședințe, convorbiri telefonice, chat, email, interviuri, conversații telefonice; și
 • Protecția video (inclusiv CCTV) și date de geolocalizare (de exemplu, pentru identificarea locației celei mai apropiate sucursale sau furnizori de servicii pentru dumneavoastră sau furnizarea de servicii specifice pentru dumneavoastră, așa cum este partajarea de mașini);
 • Informații despre dispozitivul dumneavoastră (adresa IP, specificații tehnice și date de identificare unice);
 • Datele de autentificare utilizate pentru a vă conecta la website-ul sau aplicațiile Arval sau BNP Paribas.

Am putea colecta următoarele date sensibile, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră explicit preliminar:

 • Date privind sănătatea: de exemplu, pentru încheierea și prestarea anumitor contracte de sănătate; aceste date sunt prelucrate pe baza nevoilor stricte de dezvăluire.

În plus, noi vom colecta date privind condamnările și infracțiunile penale privind amenzile din trafic, ca parte a serviciului “Gestiunea amenzilor”, în măsura în care este autorizat legal.

Nu vom cere niciodată orice alte informații sensibile, cum sunt cele referitoare la originea dumneavoastră rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, calitatea de membru la sindicate, date genetice sau date privind viața dumneavoastră sexuală sau orientarea sexuală, decât numai dacă este impus de o obligație legală.

2. CUI SE ADRESEAZĂ ACEASTĂ INFORMARE ȘI DE LA CINE COLECTĂM DATE PERSONALE?

Noi colectăm date direct de la dumneavoastră în calitate de client, potential client, sau angajați ai unui client sau potential client (atunci când ne contactați, ne vizitați, intrați pe website-ul sau aplicațiile noastre, utilizați produsele sau serviciile noastre, participați la un sondaj sau la un eveniment de-al nostru), dar și privind alte persoane fizice în mod indirect. Așadar, noi colectăm informații despre persoane fizice, chiar dacă n-au nicio relație directă cu dumneavoastră, dar au legătură cu dumneavoastră, în calitate de client sau potential client, ca de exemplu:

 • Membrii de familie ai șoferilor autovehiculelor;
 • Garanții;
 • Beneficiarii tranzacțiilor dumneavoastră de plată;
 • Beneficiarii contractelor dumneavoastră de asigurare sau ai polițelor sau instituțiilor de asigurare;
 • Proprietarii beneficiari finali;
 • Acționari companie;
 • Reprezentanții unei entități juridice;
 • Personalul furnizorului de servicii și partenerii comerciali.

Când ne furnizați date personale despre terți, ca cele menționate mai sus, vă rugăm să nu uitați să-i informați că prelucrăm datele lor personale și prezentați-le această Informare privind datele cu caracter personal.

Pentru a verifica sau completa baza noastră de date, este posibil să obținem date personale de la:

 • Alte entități BNP Paribas;
 • Clienții noștri (companii sau persoane fizice) ;
 • Partenerii noștri de afaceri (inclusiv fabricanți);
 • Furnizori de servicii de inițiere de plată și colectori (furnizori de servicii de informații privind contul);
 • Părți terțe, cum sunt agențiile de referință de credit și agențiile de prevenire a fraudei sau brokerii de date, care sunt responsabili pentru a ne asigura că aceștia colectează informațiile în mod legal;
 • Publicațiile/bazele de date puse la dispoziție de autoritățile oficiale sau terțe părți (de exemplu, Monitorul Oficial francez, bazele de date operate de autoritățile de supraveghere financiare) ;
 • Website-urile/paginile rețelelor sociale ale entităților juridice sau clienților profesionali, care conțin informații care au fost făcute publice de dumneavoastră (de exemplu, propriul dumneavoastră website sau rețea socială);
 • Informații publice, precum informațiile din presă.

3. DE CE ȘI PE CE BAZĂ UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

        3.1 Dacă sunteți angajați sau reprezentanți legali ai unui client companie sau ai unui client potențial companie (după caz)

Am putea prelucra datele dumneavoastră personale printre altele, în următoarele scopuri (fără a restricționa alte utilizări, conform descrierii de la Secțiunea 3.3 de mai jos):

     Pentru a realiza interesul nostru legitim

 • Pentru gestiunea autovehiculelor și a serviciilor asociate: am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza serviciile legate de pregătirea, livrarea sau utilizarea și gestiunea autovehiculelor, inclusiv:
  • Pentru configurarea și fixarea unui preț pentru autovehiculul dumneavoastră;
  • Pentru livrarea autovehiculului la locul ales de dumneavoastră, posibil cu echipament precum dispozitive de încărcare electrică a autovehiculului, în parteneriat cu furnizorii selectați;
  • Pentru rechemările în service ale producătorilor, în caz de defecte;
  • Pentru reparații, întreținere și anvelope;
  • Pentru gestiunea accidentelor și în scop de asigurare;
  • Pentru asistența pe drumurile publice;
 • Pentru carduri de combustibil, carduri de mobilitate și taxe rutiere. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi un card de combustibil (pentru a plăti combustibilul), carduri de mobilitate (pentru a vă oferi soluții multiple de mobilitate);
 • Pentru instrucția șoferilor. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a crește conștientizarea dumneavoastră privind impactul asupra mediului sau dacă doriți să vă îmbunătățiți siguranța în trafic;
 • Pentru a gestiona amenzile din trafic și de parcare și infracțiunile referitoare la utilizarea autovehiculului, ca parte a serviciului de “Gestiunea amenzilor”, în măsura în care acesta este autorizat în mod legal;
 • Pentru a gestiona contul clientului nostru. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a gestiona conturile clienților noștri, pentru administrarea relației contractuale cu clienții companii ai căror angajați sunteți sau pentru a vă ține la curent despre dezvoltarea serviciilor noastre;
 • Pentru raportarea privind clienții. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi servicii de administrare a parcului auto, în ceea ce privește utilizarea autovehiculelor (număr kilometri, consumul de combustibil sau energie alternativă, …);
 • Pentru a vă oferi acces la platforma noastră digitală. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale atunci când utilizați platformele noastre digitale în anumite scopuri (pentru a gestiona informațiile dumneavoastră personale sau datele referitoare la autovehicule sau pentru a accesa informații de călătorie, de exemplu);
 • Pentru a gestiona rezolvarea disputelor și asistarea dumneavoastră sau pentru a vă răspunde la solicitări și reclamații;
 • Pentru a vă oferi acces la locațiile și activele Arval. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale atunci când ne vizitați la locațiile noastre, pentru a avea un acces adecvat și pentru controlul de securitate;
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale atunci când doriți să ne contactați, când solicitați anumite informații despre compania și serviciile noastre sau când este nevoie de actualizarea contractului;
 • Pentru a gestiona facturarea și recuperar

       3.2 Dacă sunteți un client sau potential client persoana fizica.

Am putea prelucra datele dumneavoastră personale printre altele în următoarele scopuri (fără a restricționa alte utilizări, conform descrierii de la Secțiunea 3.3 de mai jos):

     Pentru a încheia un contract sau pentru etapele premergătoare încheierii unui contract la cererea dumneavoastră    
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a încheia și presta serviciile noastre, precum și pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră, inclusiv:

 • Pentru a defini scorul riscului de creditare și capacitatea dumneavoastră de rambursare;
 • Pentru a evalua (de exemplu, pe baza scorului riscului de creditare) dacă vă putem oferi un produs sau un serviciu și în ce condiții (inclusiv prețul);
 • Pentru a vă asista, răspunzând la cererile dumneavoastră;
 • Pentru a vă furniza produse, servicii, instalare specifică (precum stațiile de încărcare EV) sau soluții de mobilitate;
 • Pentru a gestiona datoriile scadente.
 • Pentru a intra într-o relație contractuală cu dumneavoastră. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă înregistra ca client nou, pentru a intra într-o relație contractuală și pentru realizarea acestuia;
 • Pentru a gestiona facturarea și recuperarea;
 • Pentru a realiza sondaje: Am putea prelucra datele dumneavoastră personale când vă transmitem un sondaj pentru a îmbunătăți serviciile și produsele noastre, prin solicitarea opiniei dumneavoastră și măsurarea satisfacției dumneavoastră;
 • Pentru gestiunea autovehiculelor și a serviciilor asociate: am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza serviciile legate de pregătirea, livrarea sau utilizarea și gestiunea autovehiculelor, inclusiv:

                - Pentru configurarea și fixarea unui preț pentru autovehiculul dumneavoastră;

                - Pentru livrarea autovehiculului la locul ales de dumneavoastră, posibil cu echipament precum dispozitive de încărcare electrică a autovehiculului, în parteneriat cu furnizorii selectați;

                - Pentru rechemările în service ale producătorilor, în caz de defecte;

                - Pentru reparații, întreținere și anvelope;

                - Pentru gestiunea accidentelor și în scop de asigurare;

                - Pentru asistența pe drumurile publice

                - Pentru alte servicii alese de dumneavoastră.

 • Pentru carduri de combustibil, carduri de mobilitate și taxe rutiere. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi un card de combustibil (pentru a plăti combustibilul), carduri de mobilitate (pentru a vă oferi soluții multiple de mobilitate);
 • Pentru instrucția șoferilor. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale pentru a crește conștientizarea dumneavoastră privind impactul asupra mediului sau dacă doriți să vă îmbunătățiți siguranța în trafic;
 • Pentru a gestiona amenzile din trafic și de parcare și infracțiunile referitoare la utilizarea autovehiculului, ca parte a serviciului de “Gestiunea amenzilor”, în măsura în care acesta este autorizat în mod legal;
 • Pentru a vă oferi acces la platforma noastră digitală. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale atunci când utilizați platformele noastre digitale în anumite scopuri (pentru a gestiona informațiile dumneavoastră personale sau datele referitoare la autovehicule sau pentru a accesa informații de călătorie, de exemplu);
 • Pentru a gestiona rezolvarea disputelor și asistarea dumneavoastră sau pentru a vă răspunde la solicitări și reclamații;
 • Pentru a vă oferi acces la locațiile și activele Arval. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale atunci când ne vizitați la locațiile noastre, pentru a avea un acces adecvat și pentru controlul de securitate;
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră. Am putea prelucra datele dumneavoastră personale atunci când doriți să ne contactați, când solicitați anumite informații despre compania și serviciile noastre sau când este nevoie de actualizarea contractului;
 • Pentru a evalua (de exemplu, pe baza scorului riscului de creditare), dacă vă putem oferi un produs sau un serviciu și în ce condiții (inclusiv prețul).

     3.3 Dacă sunteți fie (i) angajați sau reprezentanți legali ai unui client companie sau ai unui client potențial companie sau (ii) clienți sau potențiali clienți persoane fizice

           a.   Pentru a respecta obligațiile de reglementare și legale ale noastre sau ale BNP Paribas Group

           Folosim datele dumneavoastră personale pentru a respecta reglementările, în special cele din domeniul bancar și financiar:

 • gestiunea, prevenirea și detectarea fraudei;
 • monitorizarea și raportarea riscurilor (financiar, de credit, legal, riscurile de respectare a legislației și de reputație, riscurile de neplată, etc.) pe care noi și/sau BNP Paribas Group le-am putea avea;
 • înregistrarea, când este necesar, a convorbirilor telefonice, chaturilor, emailurilor, etc.;
 • prevenirea și detectarea spălării de bani și finanțarea terorismului, precum și respectarea reglementărilor referitoare la sancțiuni și embargouri, prin procesul Cunoaște-ți clientul (Know Your Customer - KYC) (identificarea dumneavoastră, verificarea identității, verificarea detaliilor (ale dumneavoastră sau ale companiei, după caz), respectarea listelor de sancțiune și determinarea profilului dumneavoastră);
 • detectarea și administrarea comenzilor și tranzacțiilor suspecte;
 • contribuirea la lupta împotriva fraudei fiscale și îndeplinirea obligațiilor de control fiscal și de notificare;
 • înregistrarea tranzacțiilor în scopuri contabile;
 • schimbul de informații în scopul respectării legislației fiscale;
 • prevenirea, detectarea și raportarea riscurilor privind Responsabilitatea Socială a Companiilor și dezvoltarea durabilă;
 • detectarea și prevenirea mituirii;
 • raportarea diferitelor operații, tranzacții sau comenzi și răspunsul la o solicitare oficială de la o autoritate locală sau străină financiară, fiscală, administrativă, penală sau judiciară, arbitrii sau mediatori, forțe de ordine, agenții de stat sau organisme publice.

           b. Pentru a îndeplini interesul nostru legitim

           Folosim datele dumneavoastră personale, inclusiv datele tranzacțiilor dumneavoastră, pentru:

 • În scop de gestiune a riscului:
  • Dovada tranzacțiilor, inclusiv dovezi electronice;
  • Gestiunea, prevenirea și detectarea fraudei;
  • Monitorizarea tranzacțiilor pentru a le identifica pe cele care deviază de la rutina normală (de exemplu, când are loc o retragere substanțială din banii depozitați în contul dumneavoastră într-o țară în care nu locuiți).
  • Colectarea datoriilor;
  • Susținerea revendicărilor legale și apărarea în caz de litigii legale;
  • Dezvoltarea de modele statistice individuale, care să ajute la definirea solvabilității dumneavoastră;
  • Consultarea și schimbul de date cu agențiile de credit pentru identificarea riscurilor de creditare.
 • Personalizarea ofertei noastre și a altor entități BNP Paribas pentru:
  • Îmbunătățirea calității produselor, serviciilor și soluțiilor noastre de mobilitate;
  • Publicitatea produselor, serviciilor și soluțiilor noastre de mobilitate, care se potrivesc cu situația și profilul dumneavoastră;
  • Deducerea preferințelor și nevoilor dumneavoastră, pentru a vă propune o ofertă comercială personalizată;
  • Promovarea unor sugestii pentru a contribui la reducerea emisiei de CO2 și a altor poluanți, precum și privind oportunitățile de reducere a costurilor;

Această personalizare poate fi realizată prin:

                            ✓ Segmentarea clienților și a clienților potențiali;

                            ✓ Analiza obiceiurilor și preferințelor dumneavoastră din diversele noastre canale de comunicare (vizite la sucursalele noastre, emailuri sau mesaje, vizite pe website-ul nostru, etc.);

                            ✓ Partajarea datelor dumneavoastră cu o altă entitate BNP Paribas, în special dacă sunteți – sau sunteți pe cale de a deveni – un client al acestei entități, în special pentru a face mai rapidă înregistrarea;

                            ✓ Potrivirea produselor și serviciilor pe care le dețineți deja sau utilizarea altor date pe care le deținem despre dumneavoastră (de exemplu, putem identifica că aveți copii, dar nu aveți încă nicio asigurare de protejare a familiei);

                            ✓ Luarea în considerare a trăsăturilor sau comportamentelor comune ale clienților actuali și căutarea altor personae care au aceleași caracteristici, în vederea țintirii lor.

 • Cercetarea & Dezvoltarea (C&D) și datele analitice care duc la stabilirea de statistici individuale/modele de previziune pentru:
  • Optimizarea și automatizarea proceselor operaționale (de exemplu, crearea de căsuțe de dialog ”Întrebări frecvente”);
  • Oferirea de produse, servicii și soluții de mobilitate care răspund cel mai bine nevoilor dumneavoastră sau care protejează interesul dumneavoastră ca client și/sau utilizator
  • Adaptarea distribuției produselor, serviciilor și soluțiilor de mobilitate, conținutului și prețului, în conformitate cu profilul dumneavoastră și respectând interesul dumneavoastră ca client și/sau utilizator;
  • Crearea de noi oferte;
  • Prevenirea posibilelor breșe de securitate, îmbunătățirea autentificării în calitate de client și gestiunea drepturilor de acces;
  • Consolidarea gestiunii securității;
  • Consolidarea gestiunii riscului și a conformității
  • Consolidarea gestiunii, prevenirii și detectării fraudelor;
  • Consolidarea luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
 • Din motive de securitate și funcționare a sistemelor IT, inclusiv:
  • Gestiunea IT, inclusiv administrarea infrastructurii (de exemplu, platformele partajate), continuitatea și securitatea afacerii (de exemplu, autentificare utilizatorului pe internet);
  • Prevenirea vătămării persoanelor și a producerii de daune oamenilor sau bunurilor (de exemplu, protecția video).
 • În mod mai general:
  • Informarea dumneavoastră despre produsele, serviciile și soluțiile noastre de mobilitate;
  • Realizarea de operații financiare, precum vânzarea datoriilor din portofoliu, securizarea, finanțarea și refinanțarea BNP Paribas Group;
  • Organizarea de concursuri și jocuri, concursuri de prețuri, loterii sau orice alte operații promoționale;
  • Realizarea de sondaje pentru clienți în privința satisfacției acestora și de opinie; 
  • Îmbunătățirea eficienței procesului (instruirea personalului nostru prin înregistrarea conversațiilor telefonice în call centre-urile noastre și îmbunătățirea scenariilor convorbirilor telefonice);
  • Implementarea automatizării proceselor, cum sunt testarea aplicațiilor, gestionarea automată a completării reclamațiilor, etc.

În orice caz, interesul nostru legitim rămâne proporțional și verificăm cu ajutorul unui test comparativ că interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale sunt respectate. Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre aceste teste comparative, vă rugăm să ne contactați la datele de contact din Secțiunea 9 “Cum ne puteți contacta” de mai jos.

           c. Pentru a respecta alegerea dumneavoastră, dacă v-am solicitat consimțământul pentru o prelucrare specifică

Pentru prelucrarea anumitor date personale, vă vom oferi informații specifice și vă vom invita să vă dați consimțământul pentru această prelucrare. Trebuie precizatcă vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

4. CU CINE PARTAJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

           a. Partajarea informațiilor în cadrul BNP Paribas Group

Suntem parte a BNP Paribas Group, care este un grup de asigurări bancare integrat, mai precis, un grup de companii care lucrează împreună în întreaga lume pentru a crea și distribui diferite produse și servicii, bancare, financiare și de închiriere, de asigurare sau soluții de mobilitate.

Partajăm datele dumneavoastră personale în cadrul BNP Paribas Group în scopuri comerciale și de eficiență, precum:

 • Pe baza obligațiilor noastre de reglementare și legale
  • Partajarea datelor colectate pentru lupta împotriva spălării banilor, finanțarea terorismului, respectarea sancțiunilor și a embargourilor și pentru respectarea procedurii “Cunoaște-ți clientul”;
  • Gestiunea riscului, inclusiv a riscurilor de creditare și operaționale (ratingul de risc /scorul de creditare, etc.);
 • Pe baza interesului nostru legitim:
  • Prevenirea, detectarea și lupta împotriva fraudei;
  • Activitățile de C&D, în special în scopul respectării reglementărilor, gestiunea riscurilor, comunicării și marketingului;
  • O vedere de ansamblu globală și consistentă a clienților noștri;
  • Oferirea unei game complete de produse și servicii ale Grupului, pentru a vă permite să beneficiați de acestea;
  • Personalizarea conținutului și a prețului produselor, serviciilor și a soluțiilor de mobilitate pentru clienții noștri.

           b. Dezvăluirea de informații în afara BNP Paribas Group

Pentru a îndeplini anumite scopuri descrise în această informare,, am putea dezvălui datele dumneavoastră personale din timp în timp către:

 • Furnizorii de servicii care prestează serviciile (de exemplu, servicii IT, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, colectare a datoriilor, servicii de consiliere și consultanță, de distribuție și marketing);
 • Partenerii bancari și comerciali, agenții independenți, de intermediere sau brokeri, instituții financiare, diferiți terți, depozitarii comerciali cu care avem relații de afaceri, dacă această transmitere este necesară pentru a ne permite furnizarea de produse sau servicii sau executarea obligațiilor noastre comerciale sau a tranzacțiilor (de exemplu, bănci, bănci corespondente, depozitari, custozi, emitenți de titluri de acțiuni, agenți de plată, platforme de schimburi, companii de asigurare, operatori ai sistemelor de plată, emitenți sau intermediari ai plăților cu cardul);
 • Agenții de referință de creditare;
 • Autorități financiare, fiscale, administrative, penale sau judiciare locale sau străine, arbitrii sau mediatori, forțe de ordine, agenții de stat sau organisme publice, noi sau orice membru al BNP Paribas Group, căruia i s-a solicitat dezvăluirea, ca urmare a:
  • Cererii lor;
  • În vederea apărării sau pentru a răspunde unei probleme, acțiuni sau proceduri;
  • Respectarea reglementărilor sau orientărilor de la autoritatea solicitantă, care ni s-a adresat nouă sau oricărui membru al BNP Group;
 • Furnizorii serviciilor de plată (informații privind contul dumneavoastră de plată), pe baza autorizării date de dumneavoastră acestei părți terțe;
 • Anumite profesii reglementate, precum cea a avocaților, notarilor, agențiilor de rating sau auditorilor, atunci când este nevoie în anumite circumstanțe (litigii, audit, etc.), precum și pentru cumpărătorul actual sau propus al companiilor sau afacerilor BNP Paribas Group sau pentru asigurătorii noștri;
 • Angajatorul dumneavoastră, dacă sunteți un client sau potențial client companie sau un reprezentant al companiei.

           c. Partajarea de informații cumulate sau anonimizate

Noi partajăm informații cumulate sau anonimizate în cadrul și în afara BNP Paribas Group, cu parteneri precum grupuri de cercetare, universități sau companii de publicitate. Nu veți putea fi identificat din aceste informații.

Datele dumneavoastră ar putea fi cumulate în statistici anonimizate, care ar putea fi oferite clienților profesionali, pentru a-i ajuta să-și dezvolte afacerea. În acest caz, datele dumneavoastră personale nu vor fi niciodată dezvăluite și beneficiarii statisticilor anonimizate nu vor putea să vă identifice.

5. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR PERSONALE

În cazul transferurilor internaționale cu originea în Spațiul Economic European (SEE) către o țară în afara acestuia, ar putea avea loc un transfer al datelor dumneavoastră personale. Dacă Comisia Europeană a recunoscut o țară din afara SEE ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor, atunci datele dumneavoastră personal ar putea fi transferate pe această bază.

Pentru transferurile către țări din afara SEE, pentru care nivelul de protecție a datelor nu a fost recunoscut de Comisia Europeană ca fiind adecvat, fie ne vom baza pe derogările specifice unei anumite situații (de exemplu, dacă transferul este necesar pentru realizarea contractului dumneavoastră, cum ar fi realizarea unei plăți internaționale) sau vom implementa una din măsurile de siguranță următoare, pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale:

 • Clauze contractuale standard, aprobate de Comisia Europeană;
 • Reguli obligatorii pentru companie.

Pentru a obține o copie a acestor măsuri de siguranță sau detalii, acolo unde sunt disponibile, puteți trimite o solicitare scrisă, conform procedurii de la Secțiunea 9.

6. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Vom păstra datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale și de reglementare sau pentru orice altă perioadă necesară pentru cerințele operaționale, precum întreținerea adecvată a contului, facilitarea administrării relației cu clientul și pentru a răspunde cererilor legale sau a celor de reglementare. De exemplu, cea mai mare parte a informațiilor clienților este păstrată pe durata contractuală și încă 3 ani după încetarea acesteia. Pentru clienții potențiali, informația este păstrată 3 ani.

7.  CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?

Conform regulamentelor aplicabile și, dacă este cazul, aveți următoarele drepturi:

 • De acces: puteți obține informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, precum și o copie a acestora.
 • De rectificare: dacă considerați că datele dumneavoastră personale sunt incorecte sau incomplete, puteți solicita ca acestea să fie modificate.
 • De ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, în măsura în care acest lucru este permis de lege.
 • De restricționare: puteți cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.
 • De obiecție: puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, din motive legate de situația dumneavoastră personală. Aveți dreptul absolut de a obiecta contra prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, ceea ce include stabilirea unui profil în scop de marketing direct.
 • De retragere a consimțământului dumneavoastră: dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.
 • La portabilitatea datelor: dacă este legal, aveți dreptul ca datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, acestea pot fi transferate unei părți terțe.

Dacă doriți exercitarea oricăruia din drepturile de mai sus, vă rugăm transmiteți o scrisoare sau un e-mail la adresa următoare. Vă rugăm să includeți o copie scanată a documentului de identitate, în vederea identificării dumneavoastră, atunci când este necesar.

Puteți completa și formularul nostru de Protecție a datelor cu caracter personal pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus https://www.arval.ro/ro/date-cu-caracter-personal

Conform regulamentului aplicabil, în plus față de drepturile de mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

8. CUM SĂ RĂMÂNEȚI LA CURENT CU MODIFICĂRILE ACESTEI NOTIFICĂRI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Într-o lume cu schimbări tehnologice constante, ar putea fi nevoie să actualizăm în mod regulat această Informareprivind datele cu caracter personal.

Vă invităm să revedeți ultima versiune a acestei Notificări privind datele cu caracter personal online și vă vom informa despre orice modificare substanțială prin website-ul nostru sau prin alte canale de comunicare (de exemplu, pe My Arval).

9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Dacă aveți orice întrebări privind utilizarea datelor dumeavoastră personale din cadrul acestei Notificări privind datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la privacy@arval.ro , care va răspunde solicitării dumneavoastră.

Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră de cookies și de securitate, vă rugăm să citiți politica noastră de cookies la https://www.arval.ro/ro/cookie-policy

10. CUM ESTE VIAȚA MEA PRIVATĂ PROTEJATĂ CÂND AM O APLICAȚIE ARVAL CONECTATĂ LA UN AUTOVEHICUL MOTORIZAT?

Veți fi informat dacă autovehiculul dumneavoastră este conectat la aplicația Arval printr-un sticker în autovehicul.

Dacă autovehiculul dumneavoastră este un autovehicul motorizat conectat la Arval, anumite date vor fi colectate de Arval prin transmiterea la distanță a datelor din echipamentul telematic instalat în autovehiculul motorizat ("Dispozitivul"). Arval poate prelucra aceste date pentru a servi interesului său legitim, conform descrierii din tabelul de mai jos. Scopurile prelucrării și perioada de păstrare a datelor nu vor depăși indicațiile furnizate mai jos.

DATE

SCOPUL

PERIOADA DE PĂSTRARE

Kilometrajul la sfârșitul fiecărei zile

Propunere proactivă de ajustare a contractului individual de închiriere (durată și/sau kilometraj)

Întreținerea proactive a autovehiculului motorizat (alertă despre următorul service și/sau întreținerea autovehiculului motorizat)

Detectarea modificării afișării kilometrajului

Durata contractului + 1 an

Următoarele date pseudonimizate *:

- Date călătorie: început & oprire, marcaje de timp, km, tipul drumului (urban, national, autostradă), tipul mediului (zi, noapte, apus)

- Evenimente conducere pe călătorie (frânare bruscă, virare, schimbare brutală bandă, viteză, pierdere energie la frânare, accelerare puternică, staționare) și scorurile aferente calculate

Cercetare și dezvoltare referitoare la:

- Consultanță: Tranziție energie, benchmark, corelație între condițiile de utilizare a autovehiculului motorizat și a componentelor de costuri (TCO) / consumul de combustibil sau altă energie

- Asigurare: înțelegerea utilizării, ofertă segmentată

- Întreținere: gestiune funcționare, îmbunătățiri procese operaționale, întreținere preventivă/proactive, reducerea costului anvelopelor și optimizarea utilizării, optimizarea costurilor (ulei, pedale frână, etc…), defecte potențiale baterie, la evaluarea kilometrajului la sfârșitul contractului, reparații, etc…

- Marketing: înțelegerea utilizării, oportunități de oferte segmentate

10 ani

Geolocalizarea colectată în timp real (pe baza rapoartelor formale și pentru furturi)

Recuperarea autovehiculelor motorizate furate

Datele GPS colectate până la închiderea reclamației privind furtul, apoi aceste date vor fi șterse la 60 de zile după colectare

* ‘Pseudonimizarea înseamnă prelucrarea datelor personale, astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui subiect specific al datelor, fără utilizarea de informații suplimentare, iar aceste informații suplimentare sunt păstrate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizaționale, pentru asigurarea că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificată sau identificabilă.