DATE CU CARACTER PERSONAL

NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Ultima actualizare în aprilie 2022.

Secțiune preliminară: Principalele modificări

În calitatea noastră de partener de încredere, pentru Grupul BNP Paribas, protecția datelor dvs. cu caracter personal este importantă.

Ne-am îmbunătățit Notificarea privind confidențialitatea pentru a fi mai transparentă din perspectiva informațiilor privind:

 • activitățile de prelucrare în legătură cu prospectarea comercială
 • activitățile de prelucrare în legătură cu combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunile internaționale (înghețarea activelor)

Introducere

Luăm foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal; în consecință, Grupul BNP Paribas a adoptat principii solide în Carta privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, disponibilă la BNP Paribas - Carta privind Confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal.

Arval („Noi”), în calitate de operator, este responsabil de colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu activitățile sale.

Obiectul nostru de activitate este reprezentat de furnizarea, pentru clienții noștri (persoane fizice, antreprenori, întreprinderi mici și mijlocii și companii mari) a unei oferte extinse de soluții de leasing auto și de mobilitate.

În calitate de membru al unui Grup integrat bancar și de asigurare, în colaborare cu diferitele entități ale Grupului BNP Paribas, oferim clienților noștri o gamă completă de produse și servicii bancare, de asigurare și de leasing.

Scopul acestei Notificări privind confidențialitatea este să explice modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și cum puteți controla și gestiona aceste date.

1. VI SE APLICĂ PREZENTA NOTIFICARE?

Prezenta Notificare privind confidențialitatea se aplică în cazul în care sunteți ("Dvs."):

 • unul dintre clienții noștri sau într-o relație contractuală cu noi;
 • un membru al familiei unuia dintre clienții noștri. Este adevărat că clienții noștri ne pot comunica ocazional informații despre membrii familiilor lor atunci când este necesar să le oferim un produs sau un serviciu sau să îi cunoaștem mai bine;
 • o persoană interesată de produsele sau serviciile noastre, atunci când ne furnizați datele dvs. cu caracter personal (într-o agenție, pe site-urile web și aplicațiile noastre, în timpul evenimentelor sau activităților de sponsorizare), pentru a vă putea contacta.
 • un angajat al unuia dintre clienții noștri persoane juridice.

Atunci când ne furnizați date cu caracter personal în legătură cu alte persoane, vă rugăm să vă asigurați că informați respectivele persoane despre dezvăluirea datelor lor cu caracter personal și că le recomandați să citească prezenta Notificare privind confidențialitatea. Ne vom asigura că vom face același lucru ori de câte ori este posibil (spre exemplu, când suntem în posesia datelor de contact ale persoanei în cauză).

2. CUM PUTEȚI CONTROLA ACTIVITĂȚILE DE PRELUCRARE PE CARE LE REALIZĂM ASUPRA DATELOR DVS.?

Aveți anumite drepturi care vă permit să exercitați un control real asupra datelor dvs. cu caracter personal și asupra modului în care le prelucrarăm.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai jos, vă rugăm să depuneți o cerere prin poștă la următoarea adresă: str. Gheorghe Țițeica, nr. 212-214, etaj 2, sector 2, București, sau pe site-urile noastre web, alături de copie scanată/xerox a cărții de identitate, dacă vă este solicitată.

Dacă aveți întrebări legate de modul în care vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prezenta Notificare privind confidențialitatea, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă: rocsandra.brinaru@cetelem.ro.

2.1. Puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal

Dacă doriți să aveți acces la datele dvs. cu caracter personal, vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal pe care le-ați solicitat, precum și informații referitoare la prelucrarea acestora.

Dreptul dvs. de acces poate fi limitat în cazurile prevăzute de legile și reglementările în vigoare. Aceasta poate fi situația reglementărilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului care ne interzice să vă oferim acces direct la datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop. În acest caz, trebuie să vă exercitați dreptul de acces la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC), care, la rândul său, ne va solicita respectivele date.

2.2. Puteți solicita corectarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita ca aceste date cu caracter personal să fie modificate sau completate în consecință. În anumite situații, pot fi solicitate documente justificative.

2.3. Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal

Dacă doriți, ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în măsura permisă de lege.

2.4. Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza unor interese legitime

Dacă nu sunteți de acord cu o activitate de prelucrare bazată pe un interes legitim, vă puteți opune respectivei prelucrări, din motive legate de situația dvs. specifică, informându-ne cu exactitate despre activitatea de prelucrare în cauză și motivele pentru care vă opuneți. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime imperioase pentru a face acest lucru sau dacă este pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

2.5. Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de prospectare comercială

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de prospectare comercială, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de o astfel de prospectare.

2.6. Puteți suspenda utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

Dacă puneți la îndoială acuratețea datelor cu caracter personal pe care le utilizăm sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vom verifica sau vă vom analiza solicitarea. Ne puteți solicita să suspendăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal pe perioada în care solicitarea dvs. este analizată.

2.7. Aveți drepturi împotriva unui proces decizional automatizat

În principiu, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri sau în orice alt mod, care produce efecte juridice sau care vă afectează într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, putem automatiza un astfel de proces decizional în cazul în care acest lucru este necesar pentru încheierea sau derularea unui contract cu noi, este permis prin reglementări sau dacă v-ați exprimat consimțământul.

În orice caz, aveți dreptul de a contesta decizia, de a vă exprima opiniile și de a solicita intervenția unei persoane competente pentru revizuirea deciziei.

2.8. Vă puteți retrage consimțământul

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

2.9. Puteți solicita portabilitatea unei părți a datelor dvs. cu caracter personal

Puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita să transmitem această copie unei terțe părți.

2.10. Cum puteți depune o plângere la [introduceți denumirea autorității de supraveghere]

Pe lângă drepturile enumerate mai sus, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, care este de obicei din raza domiciliului dvs.; în România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC).

3. DE CE ȘI ÎN BAZA CĂRUI TEMEI LEGAL VĂ UTILIZĂM DATELE?

În această secțiune, oferim explicații despre motivele pentru care vă prelucrăm datele cu caracter personal și temeiul legal pentru a face acest lucru.

3.1 Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru a ne respecta diferitele obligații de reglementare

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate atunci când este necesar pentru a ne permite să respectăm reglementările care ne sunt aplicabile, inclusiv reglementările bancare și financiare. 

3.1.1. Vă utilizăm datele cu caracter personal pentru a:

 • gestiona și raporta riscurile (financiare, de credit, juridice, de conformitate sau reputaționale etc.) pe care Grupul BNP Paribas le-ar putea suporta în contextul activităților sale;
 • susține lupta împotriva fraudei fiscale și îndeplinirea obligațiilor de control fiscal și notificare;
 • înregistra tranzacțiile în scopuri contabile;
 • preveni, detecta și raporta riscurile legate de Responsabilitatea Socială Corporativă și dezvoltarea durabilă;
 • detecta și preveni mita;
 • respecta prevederile aplicabile furnizorilor de servicii de asigurare a încrederii care eliberează certificate de semnătură electronică;
 • face schimb și a raporta diferite operațiuni, tranzacții sau comenzi sau pentru a răspunde unor solicitări oficiale provenite de la autorități locale sau străine financiare, fiscale, administrative, penale sau judiciare, autorizate în mod corespunzător, arbitri sau mediatori, organe de punere în aplicare a legii, agenții de stat sau organisme publice.

3.1.2. De asemenea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Ca parte a unui Grup bancar, avem obligația să deținem un sistem robust de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/FT) în fiecare dintre entitățile noastre administrate central, precum și un sistem de aplicare a sancțiunilor locale, europene și internaționale. 

În acest context, avem calitatea de operator asociat cu BNP Paribas SA, societatea-mamă a Grupului BNP Paribas (termenul „Noi” din această secțiune include și BNP Paribas SA). 

Activitățile de prelucrare realizate pentru îndeplinirea acestor obligații legale sunt detaliate în Anexa 1. 

3.2. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru derularea unui contract la care sunteți parte sau a măsurilor precontractuale luate la solicitarea dvs.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate atunci când este necesar pentru a încheia sau derula un contract cu scopul de a:

 • vă calcula punctajul de risc de credit și vă stabili capacitatea rambursare;
 • evalua (spre exemplu, pe baza punctajului dvs. de risc de credit) dacă vă putem oferi un produs sau serviciu și în ce condiții (spre exemplu, la ce preț);
 • vă furniza produsele și serviciile la care v-ați abonat în temeiul contractului aplicabil;
 • vă oferi produse, servicii, instalații specifice (cum ar fi stația de încărcare EV) sau soluții de mobilitate;
 • încheia un contract cu dvs. Putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă înregistra ca nou client, pentru a încheia un contract și pentru a-l derula cu dvs.;
 • administra procesele de facturare și recuperare;
 • vă furniza servicii legate de pregătirea, livrarea sau utilizarea și gestionarea Vehiculelor: 
 • vă configura și cota vehiculul;
 • vă livra Vehiculul la locul dorit, eventual cu echipamente aferente dispozitivelor de încărcare a Vehiculelor electrice, în parteneriat cu furnizori selectați;
 • în scopuri de asigurare;  
 • în contextul campaniilor de rechemare derulate de FEO, în caz de defecțiuni;
 • furniza rapoarte;
 • administra taxele de drum;
 • furniza servicii de consultanță;
 • gestiona întreținerea, defecțiunile, inspecția vehiculului și solicitările de despăgubire cu privire la Vehicule; 
 • oferi asistență rutieră;
 • pune la dispoziție un vehicul de asistență, atunci când este necesar:
 • vă oferi carduri de combustibil (pentru a achita combustibilul) sau carduri de mobilitate (pentru a reîncărca vehiculul electric); 
 • vă oferi alte soluții de mobilitate la care sunt abonați în conformitate cu contractul aplicabil;
 • vă conștientiza cu privire la impactul conducerii vehiculelor asupra mediului sau dacă doriți să vă îmbunătățiți siguranța pe drum;
 • gestiona amenzile de circulație și de parcare și infracțiunile legate de utilizarea Vehiculului ca parte a serviciului „Gestionarea amenzilor”, în măsura autorizată din punct de vedere legal;
 • vă oferi acces la platformele noastre digitale. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când utilizați platformele noastre digitale în mai multe scopuri (pentru a vă gestiona informațiile cu caracter personal sau datele referitoare la Vehicule sau pentru a obține acces la informații despre deplasări, spre exemplu); 
 • vă oferi acces la sediile și bunurile Arval. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când ne vizitați în sediile noastre pentru a asigura un control corespunzător al accesului și de securitate; 
 • comunica cu dvs. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când doriți să ne contactați, când ne solicitați informații despre compania sau serviciile noastre sau când contractul trebuie actualizat; 
 • gestiona debitele existente (identificarea clienților cu debite restante);
 • răspunde solicitărilor dvs. și a vă oferi asistență;
 • gestiona încetarea contractului.

3.3. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru a ne îndeplini interesele legitime sau pe cele ale unei terțe părți 

În cazul în care ne întemeiem o activitate de prelucrare pe un interes legitim, vom pune în balanță respectivele interese cu interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale pentru a ne asigura că există un echilibru corect între acestea. Dacă doriți mai multe informații despre interesele legitime urmărite de o activitate de prelucrare, vă rugăm să ne contactați la privacy@arval.ro

3.3.1. În cadrul activității noastre ca furnizor de servicii de mobilitate, vă utilizăm datele cu caracter personal pentru a:

3.3.1.1. Dacă sunteți un client persoană fizică existent sau potențial al serviciilor de leasing:

 • gestiona riscurile la care suntem expuși:

  • păstrăm dovada operațiunilor sau tranzacțiilor, inclusiv în dovezi în format electronic;
  • vă monitorizăm tranzacțiile pentru a gestiona, preveni și detecta frauda;
  • realizăm colectarea debitelor;
  • exercităm drepturile în justiție și organizăm apărarea în caz de litigiu;
  • dezvoltam modele statistice individuale pentru a vă ajuta să vă definiți bonitatea;
 • realiza operațiuni financiare, cum ar fi vânzări de creanțe, garanții, finanțarea sau refinanțarea Grupului BNP Paribas.

3.3.1.2. Pentru toate categoriile de persoane vizate:

 • îmbunătăți securitatea cibernetică, a gestiona platformelor și site-urile noastre web și de a asigura continuitatea activității;
 • implementa soluții de tehnologie a informației;
 • menține sistemele informațiilor în bună stare de funcționare;
 • utiliza supravegherea video pentru a preveni vătămările corporale și daunelor cauzate persoanelor și bunurilor;
 • îmbunătăți automatizarea și eficiența proceselor noastre operaționale și a serviciilor dedicate clienților (spre exemplu, completarea automată a reclamațiilor, urmărirea solicitărilor dvs. și îmbunătățirea gradului de satisfacție pe baza datelor cu caracter personal colectate în timpul interacțiunilor noastre cu dvs., cum ar fi înregistrări ale apelurilor telefonice, e-mailuri sau conversații pe chat);
 • vinde vehicule uzate;
 • derula studii statistice și a dezvolta modele predictive și descriptive :
  • în scopuri comerciale: pentru a identifica produsele și serviciile care ar putea răspunde cel mai bine nevoilor dvs., pentru a crea noi oferte sau a identifica noi tendințe în rândul clienților noștri, pentru a ne elabora politica noastră comercială, ținând cont de preferințele clienților noștri
  • în scopuri de siguranță: pentru a preveni posibile incidente și de a îmbunătăți gestionarea siguranței;
  • în scopuri de conformitate (spre exemplu, combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului) și de gestionare a riscurilor;
  • în scopuri antifraudă;
 • organiza concursuri, loterii și activități promoționale și a realiza sondaje de opinie și privind gradul de satisfacție al clienților.

3.3.1.3. Dacă sunteți un angajat al unuia dintre clienții noștri persoane juridice:

 • vă furnizăm servicii legate de pregătirea, livrarea sau utilizarea și gestionarea Vehiculelor, inclusiv: 

  • pentru a vă configura și cota vehiculul;
  • pentru a vă livra Vehiculul la locul dorit, eventual cu echipamente aferente dispozitivelor de încărcare a Vehiculelor electrice, în parteneriat cu furnizori selectați;
  • pentru a oferi asistență în contextul campaniilor de rechemare derulate de FEO, în caz de defecțiuni;
  • pentru a asigura repararea, întreținerea și înlocuirea anvelopelor Vehiculelor;
  • în scopuri de gestionare accidentelor și de asigurare;
  • pentru a oferi asistență rutieră;
 • vă oferim carduri de combustibil (pentru a achita combustibilul) sau carduri de mobilitate (pentru a oferi soluții de multi-mobilitate); 
 • vă conștientizăm cu privire la impactul conducerii vehiculelor asupra mediului sau dacă doriți să vă îmbunătățiți siguranța pe drum;
 • vă gestionăm amenzile de circulație și de parcare și infracțiunile legate de utilizarea Vehiculului ca parte a serviciului „Gestionarea amenzilor”, în măsura autorizată din punct de vedere legal; 
 • vă gestionăm conturile clienților noștri, a gestiona raporturile contractuale cu clienții noștri al căror angajat sunteți sau a vă ține la curent cu dezvoltarea serviciilor noastre;
 • furnizăm clienților noștri de servicii de gestionare a parcului auto în legătură cu caracteristicile Vehiculelor (kilometri parcurși, consum de combustibil sau energie alternativă etc.);
 • vă oferim acces la platformele noastre digitale. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când utilizați platformele noastre digitale în mai multe scopuri (pentru a vă gestiona informațiile cu caracter personal sau datele referitoare la Vehicule sau pentru a obține acces la informații despre deplasări, spre exemplu); 
 • gestionăm soluționarea litigiilor și de a vă oferi asistență și de a vă răspunde solicitărilor și reclamațiilor dvs.; 
 • vă oferim acces la sediile și bunurile Arval. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când ne vizitați în sediile noastre pentru a asigura un control corespunzător al accesului și de securitate;
 • comunicăm cu dvs. Putem prelucra date cu caracter personal atunci când doriți să ne contactați, când ne solicitați informații despre compania sau serviciile noastre sau când contractul trebuie actualizat;
 • furnizăm rapoarte clienților noștri;
 • administrăm taxele de drum;
 • furnizăm servicii de consultanță clienților noștri;
 • administrăm procesele de facturare.
 • gestiona încetarea contractului.

3.3.2. Vă utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă transmite  oferte comerciale prin mijloace electronice, poștă și telefon

În cadrul Grupului BNP Paribas, dorim să vă putem oferi acces la o gamă completă de produse și servicii care răspund cel mai bine nevoilor dvs..

Odată ce deveniți client și cu excepția cazului în care vă opuneți, vă putem trimite aceste oferte în legătură cu produsele și serviciile noastre și cele ale Grupului în format electronic, dacă acestea sunt similare cu cele la care v-ați abonat deja. 

Ne vom asigura că aceste oferte comerciale se referă la produse sau servicii care sunt relevante pentru nevoile dvs. și complementare cu cele pe care le aveți deja, pentru a ne asigura că interesele noastre sunt în echilibru.

De asemenea, vă putem trimite, cu excepția cazului în care vă opuneți, oferte privind produsele și serviciile noastre, precum și cele ale Grupului și partenerii noștri de încredere prin telefon și poștă.

3.3.3. Vă analizăm datele cu caracter personal pentru a crea profiluri standard în scopul personalizării produselor și ofertelor noastre

Pentru a vă îmbunătăți experiența și gradul de satisfacție, trebuie să stabilim în ce grup vă încadrați. În acest scop, creăm un profil standard pe baza datelor relevante pe care le extragem din următoarele:

 • informații pe care ni le-ați comunicat direct în cadrul interacțiunilor noastre cu dvs. sau atunci când vă abonați la un produs sau un serviciu;
 • informații rezultate din utilizarea de către dvs. a produselor sau serviciilor noastre;
 • informații rezultate din utilizarea de către dvs. a diverselor noastre canale: site-uri web și aplicații (spre exemplu, dacă sunteți familiarizat cu mediul digital, dacă preferați să fiți asistat atunci când vă abonați la un produs sau un serviciu sau preferați mai multă autonomie (auto-servire));

Exceptând situația în care vă opuneți, vom realiza această personalizare pe baza creării de profiluri standard. Putem merge mai departe pentru a răspunde mai bine nevoilor dvs., dacă sunteți de acord, printr-o personalizare chiar și mai adaptată, după cum este descris mai jos.

3.4. Datele dvs. cu caracter personale sunt prelucrate dacă v-ați exprimat consimțământul

În ceea ce privește o anumită prelucrare a datelor cu caracter personal, vă vom furniza informații specifice și vă vom solicita consimțământul. Evident, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.
În special, vă solicităm consimțământul cu privire la:

 • personalizarea adaptată a ofertelor și produselor sau serviciilor noastre, pe baza creării de profiluri mai sofisticate, cu scopul de a vă anticipa nevoile și comportamentele;
 • orice ofertă în format electronic de produse și servicii care nu sunt similare celor la care v-ați abonat deja sau de produse și servicii ale partenerilor noștri de încredere;
 • utilizarea datelor dvs. de navigare (cookie-uri) în scopuri comerciale sau pentru o mai bună cunoașterea a profilului dvs.

Vi se poate cere consimțământul suplimentar și cu privire la prelucrarea datele cu caracter personal, acolo unde este necesar.

4. CE TIPURI DE DATE CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

Vă colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, adică orice informație care vă identifică sau permite unei persoane să vă identifice.

În funcție, printre altele, de tipurile de produse sau servicii pe care vi le oferim și de interacțiunile pe care le avem cu dvs., colectăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs.:

Dacă sunteți un client persoană fizică existent sau potențial al serviciilor de leasing, colectăm:

 • Informații de identificare: spre exemplu, numele complet, sexul, locul și data nașterii, naționalitatea, numărul cărții de identitate, numărul pașaportului, numărul permisului de conducere, numărul de înmatriculare al vehiculului, fotografia, semnătura);
 • Informații de contact: adresa poștală (personală sau profesională), adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • Informații în legătură cu situația dvs. financiară și familială: spre exemplu, stare civilă, regim matrimonial, numărul de copii și vârsta acestora, situația educațională sau ocupațională a copiilor, structura gospodăriei, proprietățile pe care îl dețineți: apartament sau casă;
 • Stilul de viață: hobby-uri și interese, călătorii, mediul dvs. (nomad, sedentar);
 • Informații economice, financiare și fiscale: spre exemplu, codul fiscal, statutul fiscal, țara de reședință, salariul și alte venituri, valoarea bunurilor dvs.;
 • Informații despre educație și ocupație: spre exemplu, nivelul de educație, locul de muncă, numele angajatorului și remunerația;
 • Informații bancare și financiare legate de produsele și serviciile pe care le dețineți: spre exemplu, detaliile contului bancar, produsele și serviciile deținute și utilizate (credit, asigurări, produse de economisire și investire, servicii de leasing, protecția locuinței), numărul cardului de credit, transferuri de bani, active, profilul de investitor declarat, istoric de creditare, incidente de plată;
 • Date despre tranzacții: tranzacții, inclusiv datele beneficiarului, cum ar fi nume complete, adrese și detalii de contact, precum și detaliile tranzacțiilor bancare, suma, data, ora și tipul tranzacției (card de credit, transfer, cec, debit direct);
 • Date referitoare la obiceiurile și preferințele dvs. în legătură cu utilizarea produselor și serviciilor noastre;
 • Date colectate din interacțiunile noastre cu dvs.: spre exemplu, comentariile, sugestiile, nevoile dvs. colectate în timpul schimburilor noastre cu dvs. în agențiile noastre (rapoarte) și online, în timpul comunicațiilor telefonice (conversație), discuții prin e-mail, chat, chatbot, schimburi pe paginile noastre de pe rețele de socializare și cele mai recente reclamații ale dvs. Datele dvs. de conectare și urmărire, cum ar fi cookie-uri și instrumente de urmărire, în scopuri nepublicitare sau analitice pe site-urile web, serviciile online, aplicațiile și paginile noastre de pe rețelele de socializare;
 • Date colectate din sistemul de protecție video (inclusiv CCTV) și geolocalizare: spre exemplu, afișarea locațiilor retragerilor sau plăților din motive de securitate sau pentru a identifica locația celor mai apropiate sucursale sau a furnizorilor de servicii pentru dvs.;
 • Date despre dispozitivele dvs. (telefon mobil, computer, tabletă etc.): adresa de IP, specificațiile tehnice și datele de identificare unică;
 • Date de conectare personalizate sau caracteristici de securitate utilizate pentru a vă conecta la site-ul web și la aplicațiile Arval.

Dacă sunteți un angajat al unuia dintre clienții noștri persoane juridice existenți/potențiali, colectăm:

 • Informații de identificare: spre exemplu, numele complet, sexul, locul și data nașterii, naționalitatea, numărul cărții de identitate, numărul pașaportului, numărul permisului de conducere, numărul de înmatriculare al vehiculului, fotografia, semnătura);
 • Informații de contact: adresa poștală (personală sau profesională), adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • Stilul de viață: hobby-uri și interese, călătorii, mediul dvs. (nomad, sedentar);
 • Date referitoare la obiceiurile și preferințele dvs. în legătură cu utilizarea produselor și serviciilor noastre;
 • Date colectate din interacțiunile noastre cu dvs.: spre exemplu, comentariile, sugestiile, nevoile dvs. colectate în timpul schimburilor noastre cu dvs. în agențiile noastre (rapoarte) și online, în timpul comunicațiilor telefonice (conversație), discuții prin e-mail, chat, chatbot, schimburi pe paginile noastre de pe rețele de socializare și cele mai recente reclamații ale dvs. Datele dvs. de conectare și urmărire, cum ar fi cookie-uri și instrumente de urmărire, în scopuri nepublicitare sau analitice pe site-urile web, serviciile online, aplicațiile și paginile noastre de pe rețelele de socializare;
 • Date colectate din sistemul de protecție video (inclusiv CCTV) și geolocalizare: spre exemplu, afișarea locațiilor retragerilor sau plăților din motive de securitate sau pentru a identifica locația celor mai apropiate sucursale sau a furnizorilor de servicii pentru dvs.;
 • Date despre dispozitivele dvs. (telefon mobil, computer, tabletă etc.): adresa de IP, specificațiile tehnice și datele de identificare unică;
 • Date de conectare personalizate sau caracteristici de securitate utilizate pentru a vă conecta la site-ul web și la aplicațiile Arval.

Indiferent dacă sunteți un client persoană fizică sau un angajat al unui client persoană juridică al serviciilor noastre de leasing, putem colecta date sensibile, cum ar fi date despre starea de sănătate, date biometrice sau date referitoare la infracțiuni penale, sub rezerva respectării condițiilor stricte stabilite în reglementările privind protecția datelor.

5. DE LA CINE COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Colectăm date cu caracter personal direct de la dvs.; cu toate acestea, putem colecta date cu caracter personal și din alte surse.

Uneori, colectăm date din surse publice:

 • publicații/baze de date puse la dispoziție de autorități oficiale sau terțe părți (spre exemplu, Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, Registrul Comerțului și al Societăților Comerciale, baze de date gestionate de autoritățile de supraveghere din sectorul financiar);
 • site-uri web/pagini de pe rețelele de socializare ale persoanelor juridice sau clienților comerciali care conțin informații pe care le-ați comunicat (spre exemplu, propriul site web sau propria pagină de pe rețelele de socializare);
 • informații publice, cum ar fi cele publicate în presă.

Colectăm date cu caracter personal de la terțe părți:

 • de la alte entități ale Grupului BNP Paribas;
 • de la clienții noștri (companii sau persoane fizice);
 • de la partenerii noștri de afaceri (inclusiv producători auto, distribuitori auto, FEO);
 • de la furnizorii de servicii de inițiere a plății și agregatorii de conturi (furnizorii de servicii de informații despre conturi);
 • de la terțe părți, cum ar fi agenții de informații privind creditele și agenții de prevenire a fraudelor;
 • de la intermediari de date care sunt responsabili să se asigura că informații relevante sunt colectat în mod legal.

6. CUI DISTRIBUIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI DE CE?

a. Entităților Grupului BNP Paribas

În calitate de membru al Grupului BNP Paribas, colaborăm îndeaproape cu celelalte companii ale Grupului din întreaga lume.

Drept urmare, datele dvs. cu caracter personal pot fi distribuite între entitățile Grupului BNP Paribas, dacă este necesar, cu scopul de a:

 • ne respecta diferitele noastre obligații legale și de reglementare descrise mai sus;
 • ne îndeplini interesele legitime care sunt:
 •  de a gestiona, preveni și detecta fraudele;

  • realiza studii statistice și a dezvolta modele predictive și descriptive pentru activitate, securitate, conformitate, gestionarea riscurilor combaterea fraudei;
  • îmbunătăți fiabilitatea anumitor date despre dvs. deținute de alte entități ale Grupului;
  • vă oferi acces la toate produsele și serviciile Grupului care corespund cel mai bine nevoilor și dorințelor dvs.;
  • personaliza conținutul și prețurile produselor și serviciilor;

Operațiunile noastre de finanțare și refinanțare reprezintă, de asemenea, un interes legitim, ceea ce implică faptul că datele dvs. cu caracter personal pot fi distribuite cu entități ale Grupului BNP Paribas care ne asigură refinanțare. 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi distribuite și între companiile Grupului Arval, cu scopul de a realiza studii statistice și a dezvolta modele predictive și descriptive pentru activitate, securitate, conformitate, gestionarea riscurilor combaterea fraudei.

În acest context, Noi și alte companii ale Grupului Arval putem acționa în calitate de operatori asociați, utilizând un instrument comun, prin care datele cu caracter personal ale clienților și șoferilor accesate în comun și utilizate reciproc.

Solicitările persoanelor vizate cu privire la drepturile persoanelor vizate pot fi transmise oricăruia dintre operatorii asociați. Operatorii asociați se informează reciproc despre astfel de solicitări și își oferă reciproc asistență pentru soluționarea acestora.

Prelucrarea are la bază interesul legitim al operatorilor asociați de a-și îmbunătăți produsele și serviciile prin realizarea unor astfel de studii statistice.

b. Destinatari noștri din afara Grupului BNP Paribas și persoanele împuternicite de operator

Pentru a duce la îndeplinire unele dintre scopurile descrise în prezenta Notificare privind confidențialitatea, putem, dacă este necesar, să distribuim datele dvs. cu caracter personal către:

 • persoane împuternicite de operator care prestează servicii în numele nostru (spre exemplu, servicii IT, logistice, de tipărire, de telecomunicații, de colectare a debitelor, de consiliere și distribuție și de marketing).
 • parteneri bancari și comerciali, agenți independenți, intermediari sau brokeri, instituții financiare, contrapărți, registre de tranzacții cu care avem o relație, în cazul în care o astfel de transmitere este necesară pentru a ne permite să vă oferim servicii și produse, să ne îndeplinim obligații contractuale sau să derulăm tranzacții (spre exemplu, bănci, bănci corespondente, depozitari, custozi, emitenți de valori mobiliare, agenți de plată, platforme de schimb valutar, societăți de asigurări, operatori de sisteme de plată, emitenți sau intermediari de carduri de plată, societăți de garantare reciprocă sau instituții de garantare financiară);
 • autorități financiare, fiscale, administrative, penale sau judiciare locale sau străine, arbitri sau mediatori, autorități sau instituții publice (spre exemplu, Banque de France, Caisse des dépôts et des Consignations), către care noi sau orice membru al Grupului BNP Paribas avem obligații de comunicare a informațiilor în conformitate cu:
  • solicitarea acestora;
  • apărările, acțiune sau procedurile noastre;
  • respectarea unui regulament sau a unei recomandări emise de o autoritate competentă care ni se aplică nouă sau se aplică oricărui membru al Grupului BNP Paribas;
 • terți furnizori de servicii de plată (informații despre conturile dvs. bancare), în scopul furnizării unui serviciu de inițiere a plății sau de informații despre conturi, în cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la transferul datelor dvs. cu caracter personal către respectiva terță parte;
 • anumite profesii reglementate, cum ar fi avocați, notari sau auditori, dacă este necesar în circumstanțe specifice (litigii, audit etc.), precum și către asigurătorii noștri sau către un cumpărător real sau propus al companiilor sau activităților Grupului BNP Paribas.

7. TRANSFERUL INTERNATIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul transferurilor internaționale care își au originea în Spațiul Economic European (SEE) către o țară din afara SEE, transferul datelor dvs. cu caracter personal poate avea loc. În cazul în care Comisia Europeană a recunoscut că o țară din afara SEE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate pe această bază.

În cazul transferurilor către țări din afara SEE, unde nivelul de protecție nu a fost recunoscut ca fiind adecvat de către Comisia Europeană, fie ne vom baza pe o derogare aplicabilă situației specifice (spre exemplu, dacă transferul este necesar pentru derularea contractului nostru cu dvs., cum ar fi atunci când efectuați o plată internațională), fie vom implementa una dintre următoarele măsuri de protecție pentru a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal:

 • Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană;
 • Reguli societare imperative.

Pentru a obține o copie a acestor garanții sau detalii despre locurile în care sunt disponibile, ne puteți trimite o solicitare scrisă, după cum este specificat în [completați].

8. CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe perioada de timp necesară pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau o altă perioadă de timp, în funcție de cerințele noastre operaționale, cum ar fi întreținerea corespunzătoare a contului, facilitarea gestionării relațiilor cu clienții și soluționarea pretențiilor legale sau a solicitărilor de reglementare.

Spre exemplu:

 • Gestionarea și raportarea riscurilor, monitorizarea operațiunilor și tranzacțiilor pentru a identifica abaterile, prevenirea și detectarea fraudei și îndeplinirea obligațiilor de control fiscal și de notificare – timp de 10 ani de la finalizarea controalelor interne.
 • KYC (Cunoașterea clienților) - Realizarea unei analize KYC și verificarea clienții (atât companii, cât și utilizatorii fizici) înainte de semnarea unui contract și clasificarea acestora în funcție de risc – timp de 3 ani de la încetarea raporturilor contractuale cu clientul.
 • Procesarea riscului de credit pentru a întocmi și monitoriza un dosar de risc de credit pentru fiecare client, a gestiona analiza riscului de credit și a decide demersurile de colectare a creditelor – timp de 3 ani de la încetarea raporturilor contractuale cu clientul.
 • Factură/Facturare – Înregistrarea tranzacțiilor în scopuri contabile și îndeplinirea obligațiilor legale privind securitatea financiară – timp de 10 ani de la data facturii.
 • Despăgubiri de asigurare – Pentru gestionarea accidentelor de circulație și în scopuri de asigurare – timp de 2 ani de la încetarea raporturilor contractuale cu clientul.
 • Amenzi – Gestionara amenzilor de circulație și de parcare și a infracțiunile legate de utilizarea Vehiculului ca parte a serviciului „Gestionarea amenzilor” în măsura autorizată din punct de vedere legal – timp de 10 ani de la data evenimentului.
 • Îmbunătățirea eficienței proceselor și serviciilor noastre în caz de reclamații – timp de 3 ani de la încetarea raporturilor contractuale cu clientul nostru.
 • Colectarea tuturor potențialilor clienți B2C/B2B2C și emiterea unei oferte – timp de 3 ani de la data ultimului contact.
 • Furnizarea către clienți a produselor și serviciile pentru care există abonamente pentru servicii în legătură cu pregătirea, livrarea sau utilizarea vehiculelor  – timp de 3 ani de la eveniment.
 • Cercetare și dezvoltare în vederea realizării de studii statistice și a dezvoltării de modele predictive – Pe durata proiectului de cercetare și dezvoltare  

9. CUM SE POATE URMĂRI EVOLUȚIA PREZENTEI NOTIFICĂRI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Într-o lume în care tehnologia este într-o continuă evoluție, revizuim periodic prezenta Notificare privind confidențialitatea și o actualizăm după cum se impune.

Vă recomandăm să consultați cea mai recentă versiune a acestui document online, iar noi vă vom informa cu privire la orice modificări semnificative prin intermediul site-ului nostru web sau prin canalele noastre standard de comunicare.

10. CUM ESTE PROTEJATĂ CONFIDENȚIALITATEA MEA ATUNCI CÂND DEȚIN UN AUTOVEHICUL ARVAL CONECTAT?

Veți fi informat în cazul în care vehiculul dvs. este un Autovehicul Arval conectat prin intermediul unui autocolant amplasat în interiorul vehiculului.

Dacă vehiculul dvs. este un Autovehicul Arval conectat, anumite date sunt colectate de Arval prin transmisia de date de la distanță de la echipamentele telematice instalate la bordul Autovehiculului („Dispozitivul”). Arval poate prelucra respectivele de date pentru a-și îndeplini interesele legitime, dup cum este descris în tabelul de mai jos. Scopurile prelucrării și perioada de păstrare a datelor nu vor depăși indicațiile furnizate mai jos.

DATE

SCOPUL

PERIOADA DE PĂSTRARE

Kilometrajul la sfârșitul fiecărei zile

Propunere proactivă de ajustare a contractului individual de închiriere (durată și/sau kilometraj)

Durata contractului + 1 an

Următoarele date de întreținere (dacă este cazul)

Alerte pe tabloul de bord al vehiculului (dacă este cazul)

Alerte tehnice DTC (Codul de diagnosticare a erorilor) (dacă este cazul)

Pentru Vehicule electrice: starea de sănătate a bateriei

Întreținerea proactivă a Autovehiculului (alertă cu privire la următoarele operațiuni de service și/sau întreținere ale Autovehiculului)

Detectarea modificării afișajului kilometrajului contorului de parcurs

Gestionarea proactivă a operațiunilor de service și întreținere. Întreținere preventivă.

Gestionarea proactivă a contractului (kilometraj/durată)

Durata contractului + 1 an

În cazul furtului vehiculului:

Colectarea pozițiilor de geo-localizare atunci când se face sesizarea formală și oficială

Optimizarea gestionarea daunelor 

Creșterea ratei de recuperare a vehiculelor furate

Datele de localizare geografică colectate și stocate până la momentul la care dosarul de daună prin furt este închis și stocate la 30 de zile de la data colectării

În cazul unei creanțe incerte sau însușirii necuvenite: Colectarea pozițiilor de geo-localizare atunci când se face sesizarea formală și oficială

Creșterea ratei de recuperare a vehiculelor

Datele de localizare geografică colectate și stocate până la momentul la care dosarul de daună este închis și stocate la 30 de zile de la data colectării

Alerte de accidente

 • Marca de timp și poziția (sau adresa)
 • Gravitatea accidentului (4 niveluri de la „FALS” la „GRAV”, care rezultă din prelucrarea avansată în timp real a datelor senzorului)
 • Forță G maximă la impact
 • Unghiul de impact asupra vehiculului
 • Numărul de impacturi
 • cinetica înainte și după accident

Îmbunătățirea procesului de reparații,

Facilitarea și verificarea circumstanțelor daunelor

Facilitarea gestionării daunelor

Reducerea incidentelor de frauda în asigurări

Identificarea mai bună a răspunderii civile

10 ani

Rapoarte privind accidentele

Aceleași date ca și pentru alertele de accident, plus următoarele date suplimentare:

 • înregistrări istorice ale datelor senzorilor de la cu 20 de secunde înainte de eveniment și până la cu 20 de secunde după, de câte ori este detectat un accident și este transmisă o alertă:
 • Accelerații cu 3 axe
 • Viteza unghiulară pe 3 axe (date giroscopice)
 • Viteza și poziția GPS

Îmbunătățirea procesului de reparații,

Facilitarea și verificarea circumstanțelor daunelor

Facilitarea gestionării daunelor

Reducerea incidentelor de frauda în asigurări

Identificarea mai bună a răspunderii civile

10 ani

- Date despre deplasare: Marcaje de timp pentru pornire și oprire, kilometraj, timp de conducere, tip de drum (urban, pe drum, pe autostradă), nivelul și consumul de combustibil, nivelul bateriei vehiculelor electrice, tipul de mediu (zi, noapte, amurg)

- Evenimente de șofat în timpul deplasării (frânare puternică, viraje, schimbare bruscă a benzii, viteză, risipa de energie la frânare, accelerare puternică, ralanti) și punctajele aferente calculate

Aceste date sunt pseudonimizate* în termen de una până la două luni de la colectare și, în orice caz, înainte de orice utilizare de către Arval în scopurile enumerate în coloana următoare.

Îmbunătățiți cunoștințelor despre vehicul

- O mai bună înțelegere a performanței modelului de vehicul și a costurilor de întreținere 

- O mai bună identificare a produselor de mobilitate în funcție de tiparele de utilizare și activitate

Cercetare și dezvoltare în legătură cu:

- Consultanță: Tranziție energetică, comparație, corelație între condițiile de utilizare a Autovehiculului și componentele TCO / combustibil și alte tipuri de energie sau consum

- Asigurare: înțelegerea utilizării, ofertă segmentată

- Întreținere: gestionarea timpului de funcționare, îmbunătățirea proceselor operaționale, întreținere preventivă/proactivă, reducerea costurilor și optimizarea utilizării anvelopelor, optimizarea costurilor (ulei, plăcuțe de frână, etc.), posibile defecțiuni ale bateriei, în timp ce se evaluează kilometrajul la sfârșitul contractului, reparații etc…

- Marketing: înțelegerea utilizării, oportunități de ofertare segmentată

Realizarea de statistici privind ratele de daune pentru a

 • identifica nivelul riscului de corelare (accidente de circulație) și tiparele de utilizare (în scopuri de asigurare)
 • pentru a identifica mai bine produsele de mobilitate pe baza tiparelor de utilizare și a activității 

Realizarea de statistici privind consumul de combustibil pentru a

 • Îmbunătăți calitatea serviciilor oferite utilizatorului și
 • de a oferi consultanță în legătură cu alegerea vehiculelor (vehicul relevant pentru o anumită utilizare în funcție de activitatea vehiculului, consumul de combustibil, contextul de conducere)

Până la 10 ani

* „Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

În cazul în care angajatorul dvs. este abonat la Arval Connect, angajatorul dvs., în calitate de operator, vă va informa despre activitățile de prelucrare desfășurate în scopuri proprii.

 

Anexa 1

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Suntem parte a unui grup bancar care are obligația să adopte și să mențină un program solid de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) pentru toate entitățile sale gestionate la nivel central, un program anticorupție, precum și un mecanism de asigurare a respectării sancțiunilor internaționale (adică a oricăror sancțiuni economice sau comerciale, inclusiv a legilor, reglementărilor, măsurilor restrictive, embargourilor și măsurilor de înghețare a activelor asociate care sunt adoptate, administrate, impuse sau aplicate de Republica Franceză, Uniunea Europeană, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie al SUA și de orice autoritate competentă din teritoriile în care Grupul BNP Paribas își desfășoară activitatea).

În acest context, acționăm în calitate de operator asociat cu BNP Paribas SA, societatea-mamă a Grupului BNP Paribas (termenul „Noi” din această anexă include și BNP Paribas SA).

Pentru a ne respecta obligațiile CSB/CFT și sancțiunile internaționale, realizăm operațiunile de prelucrare enumerate în continuare pentru a ne conforma obligațiilor legale:

 • Un program de „Cunoaștere a clienților” (KYC) conceput în mod rezonabil pentru a identifica, verifica și actualiza identitatea clienților noștri, inclusiv, dacă este cazul, a beneficiarilor reali și mandatarilor acestora;
 • O analiză de Due Diligence aprofundată pentru clienții cu risc ridicat, Persoanele Expuse Politic sau „PEP” (PEP sunt persoanele definite prin reglementări care, în virtutea funcției sau poziției (politice, jurisdicționale sau administrative) deținute sunt mai expuse acestor riscuri), precum și pentru situațiile de risc crescut;
 • Politici, proceduri și mijloace de control în formă scrisă, toate concepute în mod rezonabil pentru a se asigura că Banca nu stabilește sau menține relații cu bănci paravan;
 • O politică, bazată pe evaluarea internă a riscurilor și a situației economice, care interzice prelucrarea sau implicarea în orice alt mod, indiferent de monedă, în activități sau raporturi comerciale:
  • pentru, în numele sau în beneficiul oricărei persoane, entități sau organizații care fac obiectul sancțiunilor impuse de Republica Franceză, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Organizația Națiunilor Unite sau, în anumite cazuri, al altor sancțiuni impuse local în teritoriile în care Grupul își desfășoară activitatea;
  • care implică teritorii supuse direct sau indirect sancțiunilor, inclusiv Crimeea/Sevastopol, Cuba, Iran, Coreea de Nord sau Siria;
  • care implică instituții financiare sau teritorii care ar putea fi asociate cu sau controlate de organizații teroriste, recunoscute ca atare de autoritățile relevante din Franța, Uniunea Europeană, SUA sau Organizația Națiunilor Unite.
 • Verificarea bazei de date cu clienții și filtrarea tranzacțiilor concepute în mod rezonabil pentru a asigura respectarea legislației incidente;
 • Sisteme și procese concepute pentru a detecta și sesiza activități suspicioase autorităților de reglementare competente;
 • Un program de conformitate conceput în mod rezonabil pentru a preveni și detecta mita, corupția și influența ilegală, în conformitate cu Legea franceză „Sapin II”, FCPA din SUA și Legea de combatere a mitei din Regatul Unit.

În acest context, utilizăm:

 • serviciile prestate de furnizori externi care mențin liste actualizate ale PEP, cum ar fi Dow Jones Factiva (furnizată de Dow Jones & Company, Inc.) și serviciul World-Check (furnizat de REFINITIV, REFINITIV US LLC și London Bank of Exchanges);
 • informații disponibile public din presă cu privire la fapte legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau corupție;
 • cunoștințe despre comportamente sau situații riscante (existența unui raport privind o tranzacție suspectă sau echivalent) care pot fi identificate la nivelul Grupului BNP Paribas.

Realizăm aceste verificări atunci când stabiliți nou raporturi cu noi, dar și pe tot parcursul relației pe care o stabilim cu dvs., atât asupra dvs., cât și asupra tranzacțiilor pe care le derulați. La sfârșitul raporturilor și dacă ați făcut obiectul unei alerte, aceste informații vor fi stocate pentru a vă identifica și pentru a ne adapta mijloacele de control atunci când stabiliți noi raporturi cu o entitate a Grupului BNP Paribas, sau în contextul unei tranzacții la care sunteți parte. 

Pentru a ne conforma obligațiilor legale, facem schimb de informații colectate în scopuri CSB/CFT, anticorupție sau de sancțiuni internaționale între entitățile Grupului BNP Paribas. În cazul în care datele dvs. sunt distribuite către țări din afara Spațiului Economic European care nu oferă un nivel adecvat de protecție, transferurile sunt reglementate de clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. În cazul în care sunt colectate și distribuite date suplimentare pentru a respecta reglementările țărilor non-UE, această prelucrare este necesară în scopul interesului nostru legitim, care este acela de a permite Grupului BNP Paribas și entităților sale să își respecte obligațiile legale și să evite sancțiunile.